Vīzija

Būt līderim gaļas ražošanas un tirdzniecības jomā Baltijā. Sniegt ieguldījumu tautsaimniecībā, sabiedrības, darbinieku, klientu un partneru labklājībā. Mēs strādājam profesionālās vadības un komandas sastāvā. Mums patīk apzināties, ka esam iemesls smaidam.