Misija

Mūsu galvenais stratēģiskais mērķis ir kopīga ilgtermiņa ekonomiskā izaugsme. Mēs rūpējamies par kvalitatīvu produktu un servisu, kā arī saprotam, ka bez sabiedrības labklājības nevaram pastāvēt, tāpēc esam sociāli korporatīvi atbildīgi par to, ko darām. Mums ir svarīgas  uzticībā un godīgumā balstītas partnerattiecības, uzņēmuma attīstība un darbinieku labklājība. Mēs maināmies līdzi laikam, nezaudējot savas pamatvērtības, un tās neietekmē sarežģīti apstākļi, laiks vai pārbaudījumi. Mēs cienām savus darbiniekus un rūpejamies par sabiedrību, izvirzot prioritātes lietām un apstākļiem, kas rada smaidu. Bērni ir fundamentāls pamats nākotnei, tāpēc mūsu visu atbildība ir dāvāt bērniem un viņu vecākiem smaidu. Esam laimīgi būt smaida epicentrā.
Mūsu mūžīgi nemainīgās pamatvērtības
Smaids– mūsu prioritāte ir klienta vajadzības, tādēļ tiecamies būt smaida ekspreši.
Labklājība un atbildība– bez sabiedrības labklājības mūsu pastāvēšana ir bezjēdzīga, tāpēc esam atbildīgi par tiem, ko pieradinām. Ikviens ir dzimis, lai augtu labklājībā.
Godīgums, cilvēcība un uzticība– mēs augsti vērtējam un  mums ir svarīgs godīgums un cilvēcība, tāpēc mums liekas pašsaprotama tāda attieksme pret darbiniekiem, klientiem, sadarbības partneriem un sabiedrību.
Kvalitāte– mēs ar augstu atbildības sajūtu rūpējamies par produkta un servisa kvalitāti un pieņemam stingrus lēmumus, ja klienti nav apmierināti ar saņemto.
Komanda– mēs esam komanda, kas jūtas piederīga un vienota.